Metod

En film på 13 minuter om DansVariations metod. 

 

En presentation av DansVariation från slutkonferensen i februari 2021.

 

En presentation av Kulturförmedlingen, där man hittar dansledare och andra kulturarbetare ur målgruppen.