Om oss

DansVariation drivs av Studieförbundet Vuxenskolan med stöd från Allmänna Arvsfonden och i samarbete med Teater Sláva.

Vi verkar för att personer med intellektuell funktionsvariation ska få möjlighet att utvecklas, arbeta och få en röst i kultursektorn.

Projektet skapar ett forum för dansare och dansintresserade att utvecklas inom dans samt att kunna utveckla den pedagogiska förmågan att leda andra. Genom ledare ur målgruppen skapas förebilder, som kan öka motivationen till egen självständighet och identitetsskapande.

DansVariation samarbetar med Teater Sláva för att tillsammans utveckla utbildningar i dans och ledarskap för personer med intellektuell funktionsvariation. Vi brinner för alla människors rätt att uttrycka sig konstnärligt och utveckla sina kreativa förmågor.

Rörelseglädje, utveckling, konstnärlig kvalité och inkludering är ledord och värderingar som genomsyrar projektet.

I Stockholms stad är personer inom LSS en av de prioriterade målgrupperna och behovet av fysiska aktiviteter är stort, särskilt hos personer som bor i gruppbostad. Detta visar en undersökning som Stockholms stad har genomfört.

DansVariation är ett folkhälsoprojekt som ger målgruppen fler möjligheter till fysisk aktivitet som bygger på rörelseglädje, kroppskännedom och personligt uttryck. Vi lyfter även frågan om norm och inkludering i danskonstens värld och utmanar stereotyper om vad dans är och vem som får dansa.

Vi vänder oss till personer från 16 år och uppåt.

Projektet pågår fram till 31 mars 2021. 

Våra 4 mål

METODUTVECKLING
Utveckla ett arbetssätt i dans och ledarskap för personer med intellektuell funktionsvariation

DANSLEDARUTBILDNING
Erbjuda dansledarutbildningar för personer med intellektuell funktionsvariation

DANS PÅ FRITIDEN
Erbjuda dansaktiviteter på fritiden för personer ur målgruppen och bilda dansgrupper som kan fortsätta efter projektet

KULTURFÖRMEDLING
Bidra till skapandet av en kulturförmedling i samarbete med projektet KulturBYRÅkraterna

Cecilia Tzaou

projektledare, pedagog

Viktoria Siwek

projektledare, pedagog

Maria af Klintberg

aktör Teater Sláva,
dansledarutbildning

Elin Tisell

aktör Teater Sláva
dansledarutbildning

Vi samarbetar medKontakta oss om du vill samarbeta med projektet

Vi har gått dansledarutbildning

Våra dansledare sprider glädje, kunskap och energi på konferenser, utbildningar och andra evenemang. Kontakta oss om du är ett företag, förening eller organisation som är intresserad av en dansworkshop.

Malin Nord
Niklas Hjelmvik
Josefin Jacobsson
Sofia Wittmark
Manar Girgis
Erik Dyrssen
Mamie Jappah
Göran Utas
Carolina Contreras
Shayan Parvaneh
Tania Izumi
Annika Thingvall
Pablo de Acha